Serdecznie witamy na stronie internetowej
Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Zielonej Górze
 

AKTUALNOŚCI

 


Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,

że Bank Spółdzielczy I Oddział w Zielonej Górze przy ul. Słowackiej 12b

od wpłat dokonywanych na rzecz Spółdzielni

(opłaty za mieszkanie, opłaty za garaż, opłaty z tytułu termomodernizacji)

pobiera prowizję w wysokości 1,90 zł od dnia 1.01.2017 r.

Kasa Banku jest czynna w dni robocze od 8:45 do 16:15.

22.12.2016, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zielonej Górze, ul. Morelowa 34 poszukuje kandydatów na stanowisko gospodarza domu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie pisemnych ofert w siedzibie Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Morelowa 34 w Zielonej Górze, I piętro, pokój nr 13.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 

Obowiązek informacyjny realizowany w procesie rekrutacji

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 922) informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Zielonej Górze (65-434), u. Morelowa 34.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

07.10.2016, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych musi spełnić obowiązek udostępnienia miejsca w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W związku z powyższym informujemy mieszkańców o rozpoczęciu przez firmę „ORANGE POLSKA” prac związanych z wykonaniem instalacji w systemie światłowodowym.

23.09.2016, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Obowiązek informacyjny

realizowany zgodnie z art. 24 ust.1

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

Informujemy, że Administratorem danych osobowych  jest Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Zielonej Górze (65-434), ul. Morelowa 34, zwana dalej Spółdzielnią.

Dane osobowe członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni przetwarzane są przez Zielonogórską Spółdzielnię Mieszkaniową dla realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Członkowie Spółdzielni i osoby niebędące członkami Spółdzielni mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

09.09.2016, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w siedzibach Administracji Osiedli znajdują się do wglądu rozliczenia zaangażowanych środków funduszu na remonty dla budynku (nieruchomości) wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

24.06.2016, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Szanowni Mieszkańcy,

Zgromadzenie Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego zaprezentowało nowe logo organizacji, które zarazem powinno stać się symbolem spółdzielczości na świecie i marką spółdzielczych produktów. Jest to, utrzymane w fioletowej kolorystyce, powszechnie zrozumiałe słowo „COOP” International Co-operative Alliance (Międzynarodowy Związek Spółdzielczy), którego  litery umieszczone na białym tle łączą się jak ogniwa łańcucha.

07.03.2016, zamieściła: Elżbieta Florczak
 


Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że wpłynęło pismo od Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie od dnia 4 stycznia 2016 r. w pięciu punktach zlokalizowanych w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze.

25.01.2016, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 4 listopada 2015 r. wpłynęło pismo z Urzędu Miasta Zielona Góra w sprawie segregowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych czytaj więcej ...


10.11.2015, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć momentu powstania pożaru. Możemy jednak starać się mu zapobiec instalujac w naszym domu czujkę pożarową.
Domowe czujki pożarowe przeznaczone są do wykrywania i sygnalizowania pierwszych oznak pożaru.

28.04.2015, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

I N F O R M A C J A

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rozdz. III pkt 11, obowiązuje zakaz wyrzucania gruzu budowlanego do pojemników na śmieci, a także pozostawiania gruzu w innych niedozwolonych miejscach. W przypadku stwierdzenia, który mieszkaniec pozbywa się gruzu ww. sposób, zostanie on obciążony finansowo wywozem gruzu.
Istnieje możliwość bezpłatnej utylizacji odpadów w ilości do 1 tony na 1 gospodarstwo domowe/ rok w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73 (wjazd od Raculi) po dowiezieniu ich własnym transportem. Należy okazać się dowodem osobistym.

26.08.2014, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa przedstawia informację Prezydenta Miasta Zielona Góra o wprowadzonych nowych rozwiązaniach ustawowych korzystnych dla obywateli dotyczących spraw meldunkowych więcej ...

 

27.05.2013, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Szanowni Państwo,

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że został uruchomiony internetowy dostęp do systemu E-opłaty, po zarejestrowaniu na naszej stronie można samodzielnie sprawdzić stan swojego konta opłat za używanie lokalu przez Internet.

15.02.2013, zamieściła: Elżbieta Florczak
 
06.12.2012, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie przypominamy o właściwym użytkowaniu pomieszczeń wyposażonych w urządzenia grzewcze (junkersy i kuchenki gazowe), które mogą być źródłem zanieczyszczenia powietrza czadem, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia i życia.

W związku z powyższym prosimy o:

–    zapewnienie drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych (nie zakrywać kratek wentylacyjnych!),

–    zapewnienie stałego dopływu powietrza do pomieszczeń poprzez odszczelnianie okien,

–    wietrzenie pomieszczeń.

16.11.2012, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

O G Ł O S Z E N I E

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że działając na podstawie pkt 10 Rozdz. VI „Regulaminu rozliczeń energii cieplnej lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, w przypadku wystąpienia zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu przekraczających sześć miesięcy nastąpi odcięcie dostawy ciepłej wody do lokalu oraz ograniczenie dopływu ciepła na centralne ogrzewanie przez założenie głowic termostatycznych, pozwalających na utrzymanie maksymalnej temperatury w lokalu na poziomie 16ºC.

Ograniczenia  obowiązywać będą do czasu pełnego uregulowania zaległości.

20.06.2012, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Profesjonalne i kompleksowe zarządzanie nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2011, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

W dziale "Informacje" zamieszczono wykaz nieruchomości będących w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z oznaczoną granicą nieruchomości oraz terenem miejskim utrzymywanym w czystości i porządku przez Spółdzielnię.

Tereny administrowane z podziałem na Osiedla:

Osiedle Morelowe

Osiedle Piastowskie

Osiedle Słoneczne

Osiedle Łużyckie

Osiedle Przyjaźni

05.07.2011, zamieściła: Elżbieta Florczak
 
Od 1 marca 2009 roku prawo do spadku moża potwierdzić u notariusza.
11.03.2009, zamieściła: Elżbieta Florczak
 


Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że odnotowywane są liczne skargi kierowane bezpośrednio do Administracji Osiedlowych bądź do Zarządu Spółdzielni i rok rocznie na Zebraniach Grup Członkowskich, dotyczące zanieczyszczania przez psy odchodami obejść budynków, trawników, placów zabaw i chodników.

Mając na uwadze troskę o wysoką kulturę na Osiedlu, przypominamy właścicielom psów, że odchody należy niezwłocznie sprzątać osobiście podczas spacerów.
Notuje się wiele przypadków niszczenia przez psy mienia spółdzielczego oraz agresywnego zachowania psów wobec osób trzecich.
Dodatkowym problemem jest stan zdrowotny niektórych psów, wskazujący na występowanie u psów toksoplazmozy, która jako choroba zakaźna i odzwierzęca jest bardzo groźna dla zdrowia dzieci.

W związku z powyższym Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina akty prawne obowiązujące mieszkańców utrzymujących psy:
1. Za narażenie na zakażenie chorobą zakaźną odzwierzęcą – odpowiedzialność karna: art. 161 Kodeksu Karnego;
2. Za zagrożenie epidemiologiczne – odpowiedzialność: art. 165 § 1 Kodeksu Karnego;
3. Za zniszczenie przez psy roślinności – odpowiedzialność art. 144 § 1 Kodeksu Wykroczeń;
4. Za zanieczyszczanie, zaśmiecanie obejść – odpowiedzialność art. 145 Kodeksu Wykroczeń;
5. Za niezachowanie zasad ostrożności podczas spacerów z psami (brak kagańca, smyczy) – odpowiedzialność art. 77 Kodeksu Wykroczeń;
6. Naprawienie szkody wyrządzonej przez psy reguluje art. 431 Kodeksu Cywilnego.

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Administracje Osiedlowe będą z całą konsekwencją dbały o przestrzeganie prawa w tym zakresie i wszelkie naruszenia będą napiętnowane.

14.05.2008, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

W dziale "Informacje" czytaj o zniesionym podatku od posiadania psów.

08.01.2008, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię związanych z wysyłką korespondencji, pisma adresowane do mieszkańców będą bezpośrednio przekazywane do nowo zamontowanych oddawczych skrzynek pocztowych.

07.01.2008, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Prawo lokatorskie - odrębna własność ... czytaj więcej w dziale Informacje

03.08.2007, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o podanie do Administracji Osiedla numeru telefonu, bądź wskazanie opiekuna mieszkania na czas nieobecności domowników.
Kontakt umożliwi naszym służbą technicznym podjęcie natychmiastowej interwencji  w usunięciu awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej w mieszkaniu, ulatniania się gazu itp.
Za powyższe serdecznie dziękujemy.

26.07.2007, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

W dziale "Informacje" dostępny jest wykaz okresów rozliczeniowych energii cieplnej dla poszczególnych Osiedli.

21.01.2007, zamieściła: Elżbieta Florczak