Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

TERMOMODERNIZACJA ZSM

Przygotowanie i realizacja termomodernizacji
w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 2007 r. wykonano w oparciu o ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych termomodernizację 83,33% budynków mieszkalnych.

W ostatnim czasie ocieplono budynki przy ul. 1 Maja 19 A i Morelowej 59 – 69.

W całości ocieplone zostały całe zasoby na Osiedlu Piastowskim, a na Osiedlu Słonecznym pozostały do realizacji 2 budynki – Henryka Sucharskiego 3 i Henryka Sucharskiego 5 – ściany szczytowe.

Na Osiedlu Łużyckim do termomodernizacji pozostały 3 budynki przy ul. Energetyków. Wówczas Osiedle Łużyckie zakończy proces termomodernizacji zasobów mieszkaniowych.

Na Osiedlu Morelowym dla budynków przy ul. Bohaterów Westerplatte 8 i Leopolda Staffa 5 – 7 oraz 9-11 inwestycje nie zostały rozpoczęte ze wzglądów technicznych i finansowych ( wzrost stóp procentowych kredytów).

Na 252 budynki w ZSM do ocieplenia zostało 42 budynków, co stanowi 16,67%.

Wykaz budynków,  które oczekują na ocieplenie:

OSIEDLE MORELOWE:

1. Fryderyka Chopina 21 A-E
2. Władysława IV 12
3. Władysława IV 14
4. Marii Skłodowskiej – Curie 15-19
5. Władysława IV 20
6. Bolesława Krzywoustego 28-30
7. Bolesława Krzywoustego 32-36
8. Osiedlowa 1
9. Osiedlowa 3

10.  Osiedlowa 5

11.  Osiedlowa 7

12.  Osiedlowa 9

13.  Osiedlowa 11

14.  Osiedlowa 13

15.  Leopolda Staffa 5 – 7

16.  Leopolda Staffa 9 – 11

17.  Marii Skłodowskiej – Curie 3

18.  Marii Skłodowskiej – Curie 5

19.  Ludwika Zamenhofa 22

20.  Bohaterów Westerplatte 8

21.  Dr Pieniężnego 27AB

22.  Akademicka 2ABC

23.  Podgórna 37AB

24.  Podgórna 62 – 66

25.  Marii Skłodowskiej – Curie 11

26.  Marii Skłodowskiej – Curie 4-10

27.  Chmielna 28-32

28.  Chmielna 34-38


OSIEDLE SŁONECZNE:

1. Henryka Sucharskiego 3
2. Henryka Sucharskiego 5

OSIEDLE ŁUŻYCKIE:

1. Energetyków 4-8

2. Energetyków 10-14

3. Energetyków 16-22

OSIEDLE PRZYJAŹNI:

1. Budziszyńska 2 – 8
2. Budziszyńska 20 – 30
3. Francuska 17 – 23
4. Kraljevska 7A – 7B
5. Kraljevska 26 – 30
6. Węgierska 1 – 7
7. Kraljevska 2 – 4
8. Francuska 2 – 4
9. Stefana Wyszyńskiego 38ABCD

    Na górę strony
    E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
    E-DEKLARACJE