Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

PODSTAWOWE INFORMACJE O TERMOMODERNIZACJI

Podstawowe informacje związane z termomodernizacją budynku 


Termomodernizacja jest dostosowaniem budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej. Jest ulepszeniem, w wyniku którego następuje zmniejszenie energii cieplnej w budynku. Jej  korzyścią jest ograniczenie kosztów ogrzewania. Dodatkowo poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych budynek zyskuje odświeżony, estetyczny wygląd.

Termomodernizacja przeprowadzana jest w oparciu o audyt energetyczny. Audyt pozwala na dobranie odpowiednich narzędzi termomodernizacji, co optymalizuje zapotrzebowanie energetyczne budynku i przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji bloków i mieszkań.

Termomodernizacja wymaga poniesienia nakładów finansowych, ale można ją wykonać w taki sposób, że związane z tym koszty będą pokrywane głównie z uzyskanych oszczędności.

Termomodernizacja budynku obejmuje wykonanie takich usprawnień, które umożliwią zmniejszenie zużycia energii cieplnej i obniżenie kosztów użytkowania budynku.

Te usprawnienia to m.in.:

- ocieplenie ścian podłużnych i szczytowych,

- docieplenie cokołu (ścian piwnic),

- docieplenie stropodachu,

- wymiana okien powierzchni wspólnych i drzwi wejściowych do budynku,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (montaż zaworów regulacji pionów, zmiana regulacji instalacji).

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne reguluje Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów z późn. zm., która umożliwia pozyskanie premii termomodernizacyjnej przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji  i Remontów.

W Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w budynkach po przeprowadzonym przedsięwzięciu termomodernizacyjnym następuje zmniejszenie kosztów w granicach do 40%.

Korzyści jakie daje Państwu przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku:

• Korzyści ekonomiczne – zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku, zmniejszenie kosztów ogrzewania poprzez ograniczenie zużycia energii;

•  Wzrost wartości rynkowej nieruchomości;

•  Poprawa wyglądu budynku – odświeżona, estetyczna elewacja;

• Korzyści zdrowotne – zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego (ciepło, zmniejszenie wilgotności, pleśni), większy komfort użytkowania budynku.


Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE