Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

PODSTAWOWE INFORMACJE O TERMOMODERNIZACJI

Podstawowe informacje związane z termomodernizacją budynku 

Termomodernizacja jest dostosowaniem budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej. Jest ulepszeniem, w wyniku którego następuje zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynku. Jej  korzyścią jest ograniczenie kosztów ogrzewania oraz energii elektrycznej. Dodatkowo poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych budynek zyskuje odświeżony, estetyczny wygląd.

Termomodernizacja przeprowadzana jest w oparciu o audyt energetyczny. Audyt pozwala na dobranie odpowiednich narzędzi termomodernizacji, co optymalizuje zapotrzebowanie energetyczne budynku i przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji bloków i mieszkań.

Do ulepszeń przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należą m.in.:

 • ocieplenie ścian podłużnych i szczytowych,
 • docieplenie cokołu (ścian piwnic),
 • docieplenie stropodachu,
 • wymiana okien powierzchni wspólnych i drzwi wejściowych do budynku,
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (montaż zaworów regulacji pionów, zmiana regulacji instalacji),
 • usprawnienie systemu wentylacji,
 • wprowadzenie urządzeń z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne reguluje Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, która umożliwia pozyskanie premii termomodernizacyjnej przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Korzyści jakie daje Państwu przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku:

 • Korzyści ekonomiczne – zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku, zmniejszenie kosztów ogrzewania poprzez ograniczenie zużycia energii;
 • Wzrost wartości rynkowej nieruchomości;
 • Poprawa wyglądu budynku – odświeżona, estetyczna elewacja;
 • Korzyści zdrowotne – zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego, większy komfort użytkowania budynku.

 


Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE