Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

REKLAMA NA STRONIE ZSM

KLAUZULA INFORMACYJNA

Emisja reklamy podmiotów gospodarczych na stronie Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (warunki i cennik):

  • treść reklamy każdorazowo zatwierdza Zarząd Spółdzielni (treść nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi, dobrymi obyczajami),

  • za treść ogłoszenia właściciel strony nie odpowiada,

  • treść reklamy przygotowuje zamawiający w formatach: JPG, GIF,

  • moduł podstawowy o wymiarach: 160 szerokość; 600 wysokość,

  • wysokość opłaty zgodnie z Uchwałą Nr 235/2012 Rady Nadzorczej z dnia 27.11.2012r. ustala się na poziomie 50,00 zł netto/ miesięcznie za emisję jednej reklamy,

  • emisja reklamy ukaże się w dniu następnym po potwierdzeniu dokonania wpłaty na konto Spółdzielni,

  • osobą uprawnioną do kontaktowania jest p. Elżbieta Florczak tel. 68 454 69 04 ;
    e-mail:

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE