Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

UCHWAŁY

Uchwała Nr 53/2007 z dnia 11.12.2007r. w sprawie: opłaty za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeniesienia spółdzielczego prawa do lokalu na odrębną własność

Uchwała Nr 7/2008 z dnia 31.05.2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za działalność społeczno-wychowawczą.

Uchwała Nr 189/2012 z dnia 25.09.2012r. w sprawie: wysokości opłaty za druki - przedmiary robót do sporządzenia kosztorysu.

Uchwała Nr 30/2016 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26.04.2016 r. w sprawie: wysokości opłat za kserowanie dokumentów

Uchwała Nr 20/2018 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 25.09.2018 r. w sprawie: uchwalenia opłat za odczyt, legalizację i dzierżawę wodomierzy

Uchwała Nr 23/2018 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 13.12.2018 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych

Uchwała Nr 3/2019 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 29.01.2019 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty dla budynku mieszkalnego przy ul. Ludwika Zamenhofa 20 w Zielonej Górze

Uchwała Nr 5/2019 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: wysokości opłaty za przygotowanie dokumentacji

Uchwała Nr 6/2019 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26.03.2019 r. w sprawie: podziału wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Szanowni Mieszkańcy Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej nr 8/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat obowiązujących od 01.07.2019 r. oraz uchwałę Rady Nadzorczej nr 7/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie uchwalenia planu gospodarczo - finansowego na rok 2019, informuje Państwa:

  • o zmianie wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni więcej ...
  • o zmianie wysokości opłat za użytkowanie lokali usługowych w Spółdzielni więcej ...
  • o zmianie wysokości opłat za użytkowanie garaży w Spółdzielni więcej ...

Uchwała Nr 7/2019 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26.03.2019 r. w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo - finansowego Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2019 r.

Uchwała Nr 8/2019 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26.03.2019 r. w sprawie: uchwalenia wysokości opłat obowiązujących od 01.07.2019 r.

Uchwała Nr 9/2019 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26.03.2019 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty dla nieruchomości garażowej przy ul. Francuskiej (kompleks A ) w Zielonej Górze

Uchwała Nr 11/2019 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26.03.2019 r. w sprawie: zmiany wysokości opłaty za wysyłkę dokumentów

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY