Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

UCHWAŁY

Uchwała Nr 53/2007 z dnia 11.12.2007r. w sprawie: opłaty za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeniesienia spółdzielczego prawa do lokalu na odrębną własność

Uchwała Nr 7/2008 z dnia 31.05.2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za działalność społeczno-wychowawczą.

Uchwała Nr 189/2012 z dnia 25.09.2012r. w sprawie: wysokości opłaty za druki - przedmiary robót do sporządzenia kosztorysu.

Uchwała Nr 30/2016 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26.04.2016 r. w sprawie: wysokości opłat za kserowanie dokumentów

Uchwała Nr 5/2019 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: wysokości opłaty za przygotowanie dokumentacji

Uchwała Nr 19/2019 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 19.09.2019 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty za usługę rozliczenia c.o. i c.w.

Uchwała Nr 21/2020 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 18.12.2020 r. w sprawie: uchwalenia opłat za odczyt, legalizację i dzierżawę wodomierzy

Uchwała Nr 11/2021 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 16.12.2021 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych

Uchwała Nr 2/2022 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 24.03.2022 r. w sprawie: uchwalenia wysokości opłat obowiązujących od 1.07.2022 r.

Uchwała Nr 8/2022 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 27.09.2022 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty

Uchwała Nr 9/2022 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 27.09.2022 r. w sprawie: odpłatności na działalność społeczną, oświatową i kulturalną

Uchwała Nr 10/2022 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 27.09.2022 r. w sprawie: uchwalenia opłat za odczyt i legalizację wodomierzy

Uchwała Nr 17/2022 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 25.11.2022 r. w sprawie zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty dla budynku mieszkalnego przy ul. Bułgarskiej 2-10 w Zielonej Górze

Uchwała Nr 18/2022 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 25.11.2022 r. w sprawie opłaty za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeniesienia spółdzielczego prawa do lokalu na odrębną własność

Uchwała Nr 19/2022 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 25.11.2022 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty za wysyłkę dokumentów

Uchwała Nr 20/2022 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych

Uchwała Nr 22/2022 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 15.12.2022 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat obowiązujących od 1.04.2023 r.

Uchwała Nr 23/2022 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 15.12.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za konserwację domofonu

Uchwała Nr 2/2023 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 28.03.2023 r. w sprawie uchwalenia planu gospodarczo - finansowego Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 r.

Uchwała Nr 3/2023 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 28.03.2023 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat obowiązujących od 1.07.2023 r.

Uchwała Nr 4/2023 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 28.03.2023 r. w sprawie uchwalenia opłat za odczyt, legalizację i dzierżawę wodomierzy

Uchwała Nr 6/2023 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 28.03.2023 r. w sprawie zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty dla budynku mieszkalnego przy ul. Morelowej 59 - 69 w Zielonej Górze

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE