Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

UCHWAŁY

Uchwała Nr 7/2008 z dnia 31.05.2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za działalność społeczno-wychowawczą.

Uchwała Nr 189/2012 z dnia 25.09.2012r. w sprawie: wysokości opłaty za druki - przedmiary robót do sporządzenia kosztorysu.

Uchwała Nr 5/2019 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: wysokości opłaty za przygotowanie dokumentacji

Uchwała Nr 9/2022 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 27.09.2022 r. w sprawie: odpłatności na działalność społeczną, oświatową i kulturalną

Uchwała Nr 19/2022 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 25.11.2022 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty za wysyłkę dokumentów

Uchwała Nr 20/2022 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych

Uchwała Nr 23/2022 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 15.12.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za konserwację domofonu

Uchwała Nr 2/2023 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 28.03.2023 r. w sprawie uchwalenia planu gospodarczo - finansowego Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 r.

Uchwała Nr 3/2023 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 28.03.2023 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat obowiązujących od 1.07.2023 r.

Uchwała Nr 4/2023 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 28.03.2023 r. w sprawie uchwalenia opłat za odczyt, legalizację i dzierżawę wodomierzy

Uchwała Nr 6/2023 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 28.03.2023 r. w sprawie zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty dla budynku mieszkalnego przy ul. Morelowej 59 - 69 w Zielonej Górze

Uchwała Nr 8/2023 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 30.05.2023 r. w sprawie uchwalenia aneksu nr 1 do planu gospodarczo - finansowego Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 r.

Uchwała Nr 12/2023 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26.09.2023 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty dla budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 84c w Zielonej Górze

Uchwała Nr 15/2023 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 24.10.2023 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty dla budynku mieszkalnego przy ul. Anieli Krzywoń 13-15-17 w Zielonej Górze

Uchwała Nr 17/2023 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 23.11.2023 r. w sprawie: wysokości opłat za kserowanie dokumentów

Uchwała Nr 21/2023 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 19.12.2023 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych dla osób niebędących członkami Spółdzielni

Uchwała Nr 26/2023 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 19.12.2023 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty dla budynku mieszkalnego przy ul. H.Sucharskiego 1 w Zielonej Górze

Uchwała Nr 1/2024 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26.03.2024 r. w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo – finansowego Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2024 r.

Uchwała Nr 2/2024 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26.03.2024 r. w sprawie: uchwalenia wysokości opłat obowiązujących od 01.07.2024 r.

Uchwała Nr 3/2024 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26.03.2024 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty

Uchwała Nr 7/2024 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26.03.2024 r. w sprawie: zmiany wysokości opłaty za wysyłkę dokumentów

Uchwała Nr 9/2024 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 29.04.2024 r. w sprawie opłaty za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeniesienia spółdzielczego prawa do lokalu na odrębną własność

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE