Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

UCHWAŁY

Uchwała Nr 53/2007 z dnia 11.12.2007r. w sprawie: opłaty za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeniesienia spółdzielczego prawa do lokalu na odrębną własność

Uchwała Nr 7/2008 z dnia 31.05.2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za działalność społeczno-wychowawczą.

Uchwała Nr 78/2016 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie odpłatności na działalność społeczną, oświatową i kulturalną.

Uchwała Nr 6/2021 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie odpłatności na działalność społeczną, oświatową i kulturalną.

Uchwała Nr 189/2012 z dnia 25.09.2012r. w sprawie: wysokości opłaty za druki - przedmiary robót do sporządzenia kosztorysu.

Uchwała Nr 30/2016 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26.04.2016 r. w sprawie: wysokości opłat za kserowanie dokumentów

Uchwała Nr 5/2019 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: wysokości opłaty za przygotowanie dokumentacji

Uchwała Nr 19/2019 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 19.09.2019 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty za usługę rozliczenia c.o. i c.w.

Uchwała Nr 21/2020 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 18.12.2020 r. w sprawie: uchwalenia opłat za odczyt, legalizację i dzierżawę wodomierzy

Uchwała Nr 11/2021 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 16.12.2021 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych

Uchwała Nr 2/2022 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 24.03.2022 r. w sprawie: uchwalenia wysokości opłat obowiązujących od 1.07.2022 r.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE