Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

STATUT

Statut Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

treść Statutu

 

Zmiany do Statutu ZSM, tekst jednolity z dnia 13.06.2018 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2.09.2022 r. został dokonany wpis zmiany do Statutu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze:

Rozdział VIII. Organy Spółdzielni.

B. Rada Nadzorcza.

1. w § 101 ust. 1 pkt 23) otrzymuje brzmienie:

23) „wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego”.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE