Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

UCHWAŁA NR 7/2008

Uchwała Nr 7/2008
Zebrania Przedstawicieli Członków
Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze
z dnia 31 maja 2008r.

 

w sprawie ustalenia odpłatności na działalność społeczno-wychowawczą.

Na podstawie art. 38 §1 pkt 1 Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. z późniejszymi zmianami Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni postanawia:

§ 1

Od dnia 01.07.2008 r. rozpocząć prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w ramach struktury organizacyjnej Spółdzielni.

§ 2

Działalność o której mowa w § 1 dotyczy zajęć organizowanych dla dzieci jak i osób starszych zamieszkujących w zasobach spółdzielni.

§ 3

Uchwala się odpłatność na działalność społeczno - wychowawczą w wysokości 0,03 zł/m2/m-c dla członków Spółdzielni.

Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie zawieranych umów ze Spółdzielnią.

§ 4

Kosztami działalności społeczno-wychowawczej poniesionymi w 2008 r. zostaną obciążeni członkowie Spółdzielni przy najbliższej zmianie wymiaru opłaty eksploatacyjnej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE