Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

UCHWAŁA NR 189/2012

Uchwała nr 189/2012
Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze
z dnia 25.09.2012r.

w sprawie wysokości opłaty za druki - przedmiary robót do sporządzenia kosztorysu

 

§ 1

Na podstawie Statutu Spółdzielni §101 Rada Nadzorcza uchwała opłatę za przygotowanie kserowanie dokumentów na wniosek zainteresowanych podmiotów gospodarczych przystępujących do przetargu za druki-przedmiary robót do sporządzenia kosztorysu.

§ 2

Wysokość opłaty ustala się na poziomie 50,00 zł za jeden komplet dokumentów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.10.2012 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

 

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE