Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

AKTUALNOŚCI

Informacja

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniach  4 i 5 czerwca 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Po zsumowaniu wyników głosowania uchwały w sprawie jak niżej zostały podjęte:

Uchwała nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.

Uchwała nr 2/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Uchwała nr 3/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok.

Uchwała nr 4/2024 w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji za okres działalności Spółdzielni od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

Uchwała nr 5/2024 w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok. Prezesowi Zarządu Dariuszowi Maćkowiakowi.

Uchwała nr 6/2024 w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok. Zastępcy Prezesa do spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Tomaszowi Kasprzyszakowi.

Uchwała nr 7/2024 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

Uchwała nr 8/2024 w sprawie podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2023 r.

Uchwała nr 9/2024 w sprawie zmian Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 10/2024 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała nr 11/2024 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego przy ul. Świętych Cyryla i Metodego 7/75 w Zielonej Górze.

Pełna treść uchwał została zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni w części dostępnej dla członków ZSM po zalogowaniu do systemu.
19.06.2024
zamieściła: Elżbieta Florczak


‹  powrót  

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE