Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

AKTUALNOŚCI

Walne Zgromadzenie 2023 r.

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z § 90 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które stosownie do § 87 Statutu Spółdzielni odbędzie się w dwóch częściach w ramach podziału administracyjnego na osiedla.

Terminy części Walnego Zgromadzenia Członków ZSM przedstawiają się następująco:

-          pierwsza część w dniu 13 czerwca 2023 r. – Osiedle: „Morelowe”, „Piastowskie”,

-          druga część w dniu 14 czerwca 2023 r. – Osiedle: „Przyjaźni”, „Słoneczne”, „Łużyckie”.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 o godzinie 17:00.

Porządek obrad oraz informacje o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia dostępne są dla członków Spółdzielni zgodnie z „Instrukcją udostępniania dokumentów na stronie internetowej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Dodatkowo sprawozdania i projekty uchwał publikuje się na stronie internetowej Spółdzielni w części dostępnej dla członków ZSM po zalogowaniu do systemu.


11.05.2023
zamieściła: Elżbieta Florczak


‹  powrót  

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE