Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

AKTUALNOŚCI

Informacja

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniach 20, 21, 22, 23, 27 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po zsumowaniu wyników głosowania uchwały w sprawie jak niżej zostały podjęte:

  • Uchwała nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok.
  • Uchwała nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  • Uchwała nr 3/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 rok.
  • Uchwała nr 4/2022 w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok. Prezesowi Zarządu Dariuszowi Maćkowiakowi.
  • Uchwała nr 5/2022 w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok. Zastępcy Prezesa do spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Tomaszowi Kasprzyszakowi.
  • Uchwała nr 6/2022 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
  • Uchwała nr 7/2022 w sprawie podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2021 r.
  • Uchwała nr 8/2022 w sprawie zmian Statutu Spółdzielni.
  • Uchwała nr 9/2022 w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  • Uchwała nr 10/2022 w sprawie wyborów do Rad Osiedli Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pełna treść uchwał została zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni w części dostępnej dla członków ZSM po zalogowaniu do systemu.

Jednocześnie informujemy, że dwa projekty uchwał zgłoszone przez członków Spółdzielni dotyczące rozliczenia funduszu remontowego i rozdzielenia wspólnej nieruchomości zostały poddane pod głosowanie na pięciu częściach Walne Zgromadzenie Członków Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i nie zostały podjęte.


07.07.2022
zamieściła: Elżbieta Florczak


‹  powrót  

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE