Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

AKTUALNOŚCI

Informacja

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniach  13 i 14 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po zsumowaniu wyników głosowania uchwały w sprawie jak niżej zostały podjęte:

Uchwała nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok.

Uchwała nr 2/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Uchwała nr 3/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 rok.

Uchwała nr 4/2023 w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok. Prezesowi Zarządu Dariuszowi Maćkowiakowi.

Uchwała nr 5/2022 w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok. Zastępcy Prezesa do spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Tomaszowi Kasprzyszakowi.

Uchwała nr 6/2023 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

Uchwała nr 7/2023 w sprawie podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2022 r.

Uchwała nr 8/2023 w sprawie wyboru delegata na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze.

Uchwała nr 9/2023 w sprawie wyboru delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Pełna treść uchwał została zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni w części dostępnej dla członków ZSM po zalogowaniu do systemu.


27.06.2023
zamieściła: Elżbieta Florczak


‹  powrót  

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE