Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

AKTUALNOŚCI

Walne Zgromadzenie 2022 r.

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z § 90 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które stosownie do § 87 Statutu Spółdzielni odbędzie się w pięciu częściach z uwzględnieniem podziału administracyjnego na osiedla.

Terminy części Walnego Zgromadzenia Członków ZSM przedstawiają się następująco:

20.06.2022 r.  godz. 17.00     Osiedle „Morelowe”              - I  część

21.06.2022 r.  godz. 17.00     Osiedle „Piastowskie”           - II część

22.06.2022 r.  godz. 17.00     Osiedle „Przyjaźni”                - III część

23.06.2022 r.  godz. 17.00     Osiedle „Słoneczne”              - IV część

27.06.2022 r.  godz. 17.00     Osiedle „Łużyckie”                -  V część

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Centrum Biznesu w Zielonej Górze  przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w  sali  konferencyjnej  nr 301 ( III piętro).

Porządek obrad oraz informacje o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia dostępne są dla członków Spółdzielni zgodnie z „Instrukcją udostępniania dokumentów na stronie internetowej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Dodatkowo sprawozdania i projekty uchwał publikuje się na stronie internetowej Spółdzielni w części dostępnej dla członków ZSM po zalogowaniu do systemu.


20.05.2022
zamieściła: Elżbieta Florczak


‹  powrót  

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE