Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

AKTUALNOŚCI

Informacja

W dniu 30 czerwca 2021 r. przeprowadzono głosowanie na piśmie w drodze indywidualnego zbierania głosów nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zarząd Spółdzielni informuje, że po zsumowaniu wyników głosowania uchwały w sprawie jak niżej zostały podjęte:

Uchwała nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok.

Uchwała nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Uchwała nr 3/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2020 rok.

Uchwała nr 4/2021 w sprawie przyjęcia wyników lustracji działalności Spółdzielni za lata 2018-2020.

Uchwała nr 5/2021 w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok. Prezesowi Zarządu Dariuszowi Maćkowiakowi.

Uchwała nr 6/2021 w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok. Zastępcy Prezesa do spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Tomaszowi Kasprzyszakowi.

Uchwała nr 7/2021 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

Uchwała nr 8/2021 w sprawie podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2020 r.

Uchwała nr 9/2021 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego przy ul. Budziszyńskiej 26/33 w Zielonej Górze.

 

Pełna treść uchwał została zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni w części dostępnej dla członków ZSM po zalogowaniu do systemu.


06.07.2021
zamieściła: Elżbieta Florczak


‹  powrót  

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE