Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

AKTUALNOŚCI

Użytkowanie wieczyste

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie wykupu gruntów na własność, Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która weszła w życie 1.01.2019 r. nie dotyczy Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ustawa ma znaczenie jedynie dla podmiotów, które miały użytkowanie wieczyste do końca 2018 r.

Wyjaśniamy, że w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sprawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi została uporządkowana.Wszelkie formalności związane z wykupem niniejszych gruntów zakończyły się w 2005 r. Wówczas Spółdzielnia przy ich wykupie skorzystała z 93% bonifikaty. Tym samym z chwilą ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu w nieruchomości, grunt zaczął stanowić współwłasność ułamkową Spółdzielni.

Zielona Góra, dn. 29.04.2020 r.


29.04.2020
zamieściła: Elżbieta Florczak


‹  powrót  

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE