Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

AKTUALNOŚCI

Informacja

W dniu 26 sierpnia 2020 r. przeprowadzono głosowanie na piśmie w drodze indywidualnego zbierania głosów nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zarząd Spółdzielni informuje, że po zsumowaniu wyników głosowania uchwały w sprawie jak niżej zostały podjęte:

  • Uchwała nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok,
  • Uchwała nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
  • Uchwała nr 3/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 rok,
  • Uchwała nr 4/2020 w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok i udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Maćkowiakowi,
  • Uchwała nr 5/2020 w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok i udzieliło absolutorium Zastępcy Prezesa do spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Tomaszowi Kasprzyszakowi,
  • Uchwała nr 6/2020 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
  • Uchwała nr 7/2020 w sprawie podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2019 r.,
  • Uchwała nr 8/2020 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego przy ul. Lisiej 39/3 w Zielonej Górze.

Pełna treść uchwał została zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni w części dostępnej dla członków ZSM po zalogowaniu do systemu.


02.09.2020
zamieściła: Elżbieta Florczak


‹  powrót  

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY