Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

AKTUALNOŚCI

Informacje i komunikaty

Oferta pracy

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zielonej Górze ul. Morelowa 34 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

1. Konserwator elektryk

  • wymagane uprawnienia SEP do 1kV,
  • mile widziane prawo jazdy kat „B”.

2. Konserwator instalacji wodno-kanalizacyjnej

  • mile widziane prawo jazdy kat „B”.

3. Konserwator  instalacji centralnego ogrzewania

  • wymagane aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie :obsługi, konserwacji i remontów: Grupa 2 pkt 1 kotły wodne do 1000C wraz z urządzeniami pomocniczymi na paliwa gazowe, pkt 2 instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW.
  • mile widziane prawo jazdy kat „B”.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Morelowa 34 w Zielonej Górze, I piętro, pokój nr 13.

Zielona Góra, dn. 8.09.2020 r.

 

Przygotowanie do sezonu grzewczego

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z uwagi na przygotowania do sezonu grzewczego 2020/21 należy do dnia 20.09.2020 r.  zakończyć wszelkie prace związane z remontami instalacji centralnego ogrzewania.

Jednocześnie w celu właściwego odpowietrzenia instalacji, prosimy o odkręcenie na poziom maksymalny wszystkich zaworów przy grzejnikach w okresie od 20.09.2020 r. do dnia rozpoczęcia grzania.

Zielona Góra, dn. 31.08.2020 r.

 

Informacja o opłatach

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że dnia 31.08.2020 r. do skrzynek pocztowych  każdego mieszkania dostarczona będzie informacja o zmianach w opłatach za mieszkanie obowiązująca od dnia 01.09.2020r. oraz rozliczenie wody na dzień 30.06.2020 r.

Zielona Góra, dn. 28.08.2020 r.

 

Komunikat

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od dnia 1 czerwca 2020 r. biura Zarządu przy ul. Morelowej 34 i Administracje Osiedli będą czynne dla interesantów.

Obsługa interesantów odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do budynku Administracji Osiedla i biura Zarządu Spółdzielni. Osoby przychodzące do Spółdzielni powinny posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta. Prosimy interesantów załatwiających sprawy w biurach Spółdzielni o wchodzenie do biur pojedynczo z zachowaniem bezpiecznej odległości od pracownika wyznaczonej taśmami na podłodze.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Zarząd ZSM zaleca maksymalne ograniczenie wizyt osobistych w siedzibach Administracji Osiedli, biurze Zarządu i zachęca do kontaktów telefonicznych, za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem skrzynek „Bieżąca korespondencja Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

  • Numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej Administracji Osiedli i poczty elektronicznej Spółdzielni dostępne są na tablicach ogłoszeń w budynkach mieszkalnych oraz na stronie internetowej https://zielonogorska-sm.pl/kontakt/dane-kontaktowe
  • Dodatkowo w siedzibie Spółdzielni, ul. Morelowa 34 została wywieszona skrzynka  „Bieżąca korespondencja Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Zielona Góra, dn. 29.05.2020 r.

 

INFORMACJA przygotowana przez firmę Schindler, jak bezpiecznie korzystać z wind w czasie epidemii czytaj więcej ...

 

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie wykupu gruntów na własność, Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która weszła w życie 1.01.2019 r. nie dotyczy Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ustawa ma znaczenie jedynie dla podmiotów, które miały użytkowanie wieczyste do końca 2018 r.

Wyjaśniamy, że w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sprawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi została uporządkowana.Wszelkie formalności związane z wykupem niniejszych gruntów zakończyły się w 2005 r. Wówczas Spółdzielnia przy ich wykupie skorzystała z 93% bonifikaty. Tym samym z chwilą ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu w nieruchomości, grunt zaczął stanowić współwłasność ułamkową Spółdzielni.

Zielona Góra, dn. 29.04.2020 r.


08.09.2020
zamieściła: Elżbieta Florczak


‹  powrót  

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY