Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

AKTUALNOŚCI

Gazowe podgrzewacze wody

W związku z możliwością wystąpienia zatrucia tlenkiem węgla, Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, że niezależnie od wykonywanych corocznie przeglądów instalacji gazowej , przewodów dymowych i wentylacyjnych, należy regularnie wykonywać konserwacje gazowych podgrzewaczy wody. Użytkowanie nieserwisowanego gazowego podgrzewacza wody może skutkować pojawieniem się niebezpiecznego stężenia tlenku węgla nie tylko w mieszkaniu użytkownika ale również w sąsiednich mieszkaniach. Pamiętajmy, że tlenek węgla (czad) jest gazem bezwonnym i bezbarwnym oraz silnie toksycznym a powstaje przy niepełnym spalaniu, w tym przypadku gazu – przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Dlatego pragniemy przypomnieć o zasadach użytkowania gazowych podgrzewaczy wody.

Podstawowe zasady korzystania z gazowego podgrzewacza wody:

  • Co najmniej raz w roku wykonać przegląd oraz czyszczenie piecyka gazowego. Utrzymanie piecyka gazowego w dobrym stanie technicznym   i czystości jest obowiązkiem każdego użytkownika.
  • Piecyki starego typu bez zabezpieczeń należy wymieniać na nowe posiadające zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem gazu oraz czujnik ciągu kominowego.
  • Co najmniej raz w roku udostępniać mieszkanie dla kominiarzy w celu zbadania prawidłowości działania oraz drożności przewodów kominowych.
  • Przed każdą kąpielą należy przewietrzyć łazienkę, w trakcie włączonego podgrzewacza należy obowiązkowo otworzyć okno, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza dla potrzeb pełnego spalania gazu ( w razie niedoboru tlenu do spalania wytwarzany jest trujący tlenek węgla) oraz dla potrzeb wentylacyjnych.
  • Podczas silnego wiatru, niskiego ciśnienia atmosferycznego i przy niskiej temperaturze zewnętrznej, kiedy zdarzają się zakłócenia ciągu kominowego możliwie krótko korzystać z piecyka gazowego.
  • Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych (nawiewnych w drzwiach łazienkowych oraz wywiewnych), bo to one chronią przed zatruciem TLENKIEM WĘGLA!
  • W lokalach poddanych termomodernizacji (wymienione okna, drzwi na szczelne) należy zainstalować odpowiednie nawiewniki doprowadzające zewnętrzne powietrze do mieszkania.
  • Zalecany jest również montaż czujników tlenku węgla.
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzeń gazowych lub przewodów kominowych należy zgłosić ten fakt bezzwłocznie Administracji Osiedla .

Nie stosowanie się do powyższych uwag jest narażaniem nie tylko siebie ale sąsiadów na utratę zdrowia lub życia.

 

 


21.06.2017
zamieściła: Elżbieta Florczak


‹  powrót  

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY