Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

AKTUALNOŚCI

Fundusz remontowy

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w siedzibach Administracji Osiedli znajdują się do wglądu rozliczenia zaangażowanych środków funduszu na remonty dla budynku (nieruchomości) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

zamieściła: Elżbieta Florczak

20.05.2022

Walne Zgromadzenie 2022 r.

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z § 90 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które stosownie do § 87 Statutu Spółdzielni odbędzie się w pięciu częściach z uwzględnieniem podziału administracyjnego na osiedla.

zamieściła: Elżbieta Florczak

czytaj więcej › 20.05.2022

Zakończenie sezonu grzewczego

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 5 maja br. zakończono sezon grzewczy 2021/2022.

zamieściła: Elżbieta Florczak

05.05.2022

Informacja dla mieszkańców dotycząca kredytów termomodernizacyjnych i remontowych

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o możliwości dokonania wcześniejszej (jednorazowej) spłaty kredytu termomodernizacyjnego lub remontowego czytaj więcej ...

zamieściła: Elżbieta Florczak

05.04.2022

ABC recyklingu

W ramach kampanii informacyjnej ABC recyklingu przedstawiamy Państwu opracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej zasady segregacji oraz grupy odpadów, które należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników.

zamieściła: Elżbieta Florczak

czytaj więcej › 11.10.2021

Informacja

W dniu 30 czerwca 2021 r. przeprowadzono głosowanie na piśmie w drodze indywidualnego zbierania głosów nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ...

 


zamieściła: Elżbieta Florczak

czytaj więcej › 06.07.2021

Użytkowanie wieczyste

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie wykupu gruntów na własność, Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, ...

 

zamieściła: Elżbieta Florczak

czytaj więcej › 29.04.2020

Informacja o odpadach

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej gruz budowlany, ramy okienne i inne odpady budowlane użytkownik lokalu ma obowiązek wywiezienia na własny koszt i we własnym zakresie na wysypisko.

zamieściła: Elżbieta Florczak

czytaj więcej › 11.06.2019

Posiadacze Karty Dużej Rodziny

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z uchwałą nr V.97.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26.02.2019 r. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny uzyskują częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

zamieściła: Elżbieta Florczak

czytaj więcej › 28.03.2019

Plany priorytetowe Dzielnicowych

W ramach realizacji planu priorytetowego przez Policję obszar przy ul. Morelowej został objęty wzmożoną kontrolą policyjną z uwagi na gromadzenie się osób popełniających wykroczenia porządkowe.


zamieściła: Elżbieta Florczak

czytaj więcej › 18.12.2018

Strona 1 z 4  > >>

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE