Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ IV. NAJEM LOKALI

D. Najem lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu.

§ 45

1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne członkom Spółdzielni i osobom niebędącym członkami Spółdzielni ( osobom fizycznym i osobom prawnym).
2. Przedmiotem najmu mogą być :
1) lokale, w stosunku do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, a nie powstał obowiązek zwrotu wkładu mieszkaniowego lub budowlanego,
2) lokale niepełnowartościowe o obniżonym standardzie, które nie zostały objęte przez członków na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu, a zwrot związanego z nimi wkładu nastąpił ze środków własnych Spółdzielni,
3) lokale przeznaczone krótkotrwale do wynajmu w związku z zobowiązaniami Spółdzielni w stosunku do innych osób fizycznych lub prawnych (np. umowa z Zarządem Miasta, zakładami pracy lub członkami, którzy na czas niekorzystania z lokalu przekazali go do dyspozycji Spółdzielni).
3. Zasady wynajmowania lokali i ustalania wysokości czynszów najmu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
4. Wpływy z czynszów najmu lokali mieszkalnych po pokryciu kosztów ich eksploatacji i utrzymania zasilają fundusz remontowy Spółdzielni.

§ 46

1. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe, garaże i miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym.
2. Zasady wynajmowania lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym oraz zasady ustalania wysokości czynszów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
3. Wpływy z czynszów najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym, po pokryciu kosztów ich eksploatacji i utrzymania zasilają fundusz remontowy Spółdzielni.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY