Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ IV - TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

Rozdział IV. Tytuły prawne do lokali.

§ 18

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może :
1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność (współwłasność) Spółdzielni,
2) ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w budynkach stanowiących własność (współwłasność) Spółdzielni,
3) wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących własność (współwłasność) Spółdzielni oraz garaże i miejsca postojowe.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY