Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ X. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Rozdział X. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 121

Spółdzielnia umieszcza ogłoszenia przewidziane w przepisach prawa w Monitorze Spółdzielczym wydanym przez Krajową Radę Spółdzielczą.

§ 122

1. Postanowienia § 97 ust. 3 Statutu - liczbę kadencji oblicza się biorąc pod uwagę dotychczasowy staż członka Rady Nadzorczej.

2. Postanowienia § 97 ust. 2 i § 112 Statutu mają zastosowanie do Rady Nadzorczej i Rad osiedli powołanych po dniu zarejestrowania zmian Statutu.

§ 123

Uchwalone przez Zebranie Przedstawicieli Członków zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w dniu 14.08.2013r. został dokonany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego o zmianach do Statutu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze (do tekstu jednolitego Statutu ZSM z dnia 
29.11.2007r. wpisanego do rejestru w dniu 09.09.2009r.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY