Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ANEKS DO REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO

ANEKS Nr 1/2006 z dnia 21.11.2006r.
do "Regulaminu porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" z dnia 09.02.2004r.

 

W Regulaminie jak wyżej wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dopisuje się pkt 5 do § 10 w brzmieniu:
"Zabrania się grilowania na balkonach, loggiach, tarasach, pomieszczeniach wspólnego użytkowania w budynkach mieszkalnych, parkingach."

§ 2

Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

zamieściła: Elżbieta Florczak

 Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE