Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI 2012

Rok 2012 został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, który ma unaocznić znaczenie spółdzielczości w rozwoju ekonomicznym  i społecznym, umocnienie obywatelskiej samorządności i solidarności, w łagodzeniu skutków kryzysu. Ma on również przypomnieć i przybliżyć najważniejsze spółdzielcze wartości i zasady, które świadczą o spółdzielczej tożsamości, specyfice spółdzielczości i odrębności wobec sektora komercyjnego, w którym najważniejszy jest zysk a nie człowiek.

 

W związku z obchodami Międzynarodowego Roku Spółdzielczości powołana przez Radę Nadzorczą Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Kapituła postanowiła wyróżnić a Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni uhonorować medalem okolicznościowym z wizerunkiem prekursora polskiej spółdzielczości – Stanisława Staszica:


Pośmiertnie – Henryka Skrzypczaka długoletniego Prezesa Zarządu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który przekazano na ręce żony Aleksandry Skrzypczak.

 

Za dotychczasową konstruktywną współpracę i zrozumienie problemów członków  i mieszkańców zasobów naszej Spółdzielni uhonorowano medalem  Janusza Kubickiego  Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz firmy współpracujące z Zielonogórską Spółdzielnią Mieszkaniową.

 

Uhonorowano medalem okolicznościowym działaczy samorządowych, którzy poprzez swoją działalność przyczynili się do rozwoju Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i integracji środowiska spółdzielczego oraz osoby wykazujące duże zaangażowanie w codziennej pracy na rzecz członków Spółdzielni i jej mieszkańców:
Ignacy Bazan, Józef Białogłowy, Waldemar Bilski, Regina Borecka, Wanda Chanas,Janina Drzewucka,Wiesław i Zofia Dybikowski, Jerzy Dziemidowicz , Ewa Dziura , Roman Hliwa, Henryk Janik , Zdzisław Jędrzejewski, Ryszard Katerlin, Józef Kłyszewicz, Janina Kosowicz, Ludmiła Kotowska , Genowefa Kowalewska , Leszek Kozłowski, Marek Kozłowski, Ryszard Król, Włodzimierz Kubasiewicz , Henryk Lachowicz , Kazimierz Ludwisiak , Sławomir Łukowiak , Dariusz Maćkowiak, Teresa Madej , Zenobia Małaczyńska , Edward Mańkowski , Ryszard Natunewicz, Henryk Nowak, Mieczysław Olejniczak, Krzysztof Olejnik, Anna Ostrowska, Weronika Otto, Stanisław Oznarowicz, Marian Piekarski, Ireneusz Pieńkowski, Feliks Ples, Joanna Poszytek, Janina Przybyła, Bogumił Radłowski, Henryk Rożek, Mariusz Rybak, Włodzimierz i Sabina Ryżewscy, Bolesław Rzępołuch, Waldemar Sawaściuk, Ireneusz Sawicki, Telesfor Stankiewicz, Zofia Szewczuk, Ksawery Topczewski, Tadeusz Wawrzyniak, Sylwester Wiśniewski, Helena Włodarczyk, Bernard Wróblewski, Stefan Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY