Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

UCHWAŁY

Uchwała Nr 53/2007 z dnia 11.12.2007r. w sprawie: opłaty za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeniesienia spółdzielczego prawa do lokalu na odrębną własność

Uchwała Nr 7/2008 z dnia 31.05.2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za działalność społeczno-wychowawczą.

Uchwała Nr 189/2012 z dnia 25.09.2012r. w sprawie: wysokości opłaty za druki - przedmiary robót do sporządzenia kosztorysu.

Uchwała Nr 30/2016 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 26.04.2016 r. w sprawie: wysokości opłat za kserowanie dokumentów

Uchwała Nr 38/2016 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 20.09.2016 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty dla budynku mieszkalnego przy ul. Zachodniej 17 w Zielonej Górze

Uchwała Nr 40/2016 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spóldzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 20.09.2016 r. w sprawie: uchwalenia opłat za odczyt, legalizację i dzierżawę wodomierzy

Uchwała Nr 2/2017 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 31.01.2017 r. w sprawie: uchwalenia aneksu nr 1/2017 do uchwały Rady Nadzorczej nr 40/2016 z dnia 20.09.2016 r. w sprawie: opłat za odczyt, legalizację i dzierżawę wodomierzy

Uchwała Nr 75/2016 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych


Szanowni Mieszkańcy Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 24/2017 z dnia 23.03.2017 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat obowiązujących od 1.07.2017 r. oraz Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 23/2017 z dnia 23.03.2017 r. w sprawie uchwalenia planu gospodarczo - finansowego na rok 2017, informuje Państwa o zmanie wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni, która obowiązywać będzie od dnia 1.07.2017 r. więcej ...

Uchwała Nr 23/2017 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 23.03.2017 r. w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo - finansowego Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2017 r.

Uchwała Nr 24/2017 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 23.03.2017 r. w sprawie: uchwalenia wysokości opłat obowiązujących od 1.07.2017 r.

Uchwała Nr 28/2017 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 23.03.2017 r. w sprawie: zmiany wysokości opłaty za wysyłkę dokumentów

Uchwała Nr 31/2017 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 25.04.2017 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty dla budynku mieszkalnego przy ul. Leopolda Staffa 2-8 w Zielonej Górze

Uchwała Nr 32/2017 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 25.04.2017 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty dla budynku mieszkalnego przy ul. Leopolda Staffa 13-15 w Zielonej Górze

Uchwała Nr 34/2017 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 27.06.2017 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty dla budynku mieszkalnego przy ul. Św. Cyryla i Metodego 7 w Zielonej Górze

Uchwała Nr 40/2017 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 28.11.2017 r. w sprawie: uchwalenia opłat za odczyt i legalizację wodomierzy w budynku mieszkalnym przy ul. T.Zawadzkiego 22-26 w Zielonej Górze

Uchwała Nr 42/2017 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 14.12.2017 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych

 

Szanowni Mieszkańcy Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 9 września 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, co skutkuje zmianą wysokości opłat naliczanych na fundusz remontowy więcej ...

 

Szanowni Mieszkańcy Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje Państwa o zmianie wysokości opłat:

-        za użytkowanie lokali w Spółdzielni więcej …

-        za użytkowanie garaży w Spółdzielni więcej …

-        za użytkowanie lokali usługowych w Spółdzielni więcej …

która obowiązywać będzie od dnia 01.07.2018 r., wprowadzonej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 5/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat obowiązujących od 01.07.2018 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2018 r. z dnia 27.03.2018 r. w sprawie uchwalenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2018 r.

Uchwała Nr 4/2018 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 27.03.2018 r. w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo - finansowego Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2018 r.

Uchwała Nr 5/2018 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 27.03.2018 r. w sprawie: uchwalenia wysokości opłat obowiazujących od 01.07.2018 r.

Uchwała Nr 6/2018 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 27.03.2018 r. w sprawie: podziału wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Uchwała Nr 8/2018 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 27.03.2018 r. w sprawie: zmiany odpisu podstawowego na fundusz na remonty dla budynku mieszkalnego przy ul. Krośnieńskiej 17-17a w Zielonej Górze

Uchwała Nr 9/2018 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 27.03.2018 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty dla budynku mieszkalnego przy ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 2-4 w Zielonej Górze

Uchwała Nr 11/2018 Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia 27.03.2018 r. w sprawie: zmiany wysokości odpisu podstawowego na fundusz na remonty dla budynku przy ul. Stanisława Moniuszki 23AB w Zielonej GórzeNa górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY