Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

STATUT

Statut znajdujący się na stronie internetowej jest tekstem ujednoliconym i zawiera wszystkie zmiany zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Zielonej Górze.

SPIS TREŚCI

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział II. Członkowie

Rozdział III. Prawa i obowiązki członków

 

Rozdział IV. Tytuły prawne do lokali

 

Rozdział V. Zasady zaspokajania potrzeb lokalowych członków

 

Rozdział VI. Ponoszenie kosztów budowy lokali przez członków Spółdzielni

 

Rozdział VII. Zarządzanie nieruchomościami

 

Rozdział VIII. Organy Spółdzielni

 

Rozdział IX. Gospodarka Spółdzielni

Rozdział X. Przepisy przejściowe i końcowe

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY