Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

KALENDARZ SDK

SDK Nowita

Kalendarz imprez 2018

 

M A R Z E C  2018

07.03   od 11.00 Taki etap w życiu. Wystawa grafiki Arkadiusza Kaczanowskiego

09.03   17.30 Kwiatek dla Ewy – śpiewa zespół Winne Grona

16.03  od godz. 14.00  Maraton Brydżowy

23.03   17.30 Marta Gniadek i Przemysław Tryniszewski
Koncert muzyki klezmerskiej (żydowskiej) i bałkańskiej

 

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

Spotkanie ze sztuką europejską

9 marca 2018; godz.10.00-14.00

„Co Internet nam powie o malarstwie Rubensa i Rembrandta – rys historyczny”- warsztaty internetowe

16 i 23 marca 2018; godz.10.00-14.00

Warsztaty malarskie – zajęcia praktyczne - artysta malarz Zbigniew Szymoniak

28 marca 2018; od godz.10.00

Wystawa prac w SDK Nowita; poczęstunek; pokaz prezentacji – osoba odpowiedzialna – Krystyna Szeszuła

 

K W I E C I E Ń  2018

13.04    17.30 Europejskie rytmy – śpiewa zespół Winne Grona

20.04    17.00 Klimaty – nowy tomik poezji Danusi Feleniak

27.04     od godz. 14.00  Maraton Brydżowy

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY